Responsive image

Online konferencija "Dileme u neurologiji 2020"

Prijava sudionika
Vrsta kotizacije:Podacio o sudioniku:
Ime*
Prezime*
Ustanova*
E-mail adresa*
E-mail adresa*
OIB sudionika*
Zemlja*
Informacije za račun:
Naziv ustanove
Adresa ustanove
Poštanski broj i mjesto
PDV broj ustanove
Način plaćanja